ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N

รหัสโปรแกรม : 18571

จำนวนวันเดินทาง

6D5N

ราคาเริ่มต้น

฿23,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางซุย – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองต้าลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
  • วันที่ 3 วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ) – ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่) – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณซูเหอ
  • วันที่ 5 เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต – ร้านผ้าไหม
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางซุย – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 66 23,999
01 – 06 ธันวาคม 2566 23,999
04 – 09 ธันวาคม 2566 23,999
06 – 11 ธันวาคม 2566 23,999
13 – 18 ธันวาคม 2566 23,999
20 – 25 ธันวาคม 2566 23,999
27 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67 27,999
29 ธันวาคม 66 – 03 มกราคม 67 27,999
10 – 15 มกราคม 2567 23,999
17 – 22 มกราคม 2567 23,999
24 – 29 มกราคม 2567 23,999
06 – 11 มีนาคม 2567 23,999
08 – 13  มีนาคม 2567 23,999
13 – 18 มีนาคม 2567 23,999
15 – 20 มีนาคม 2567 23,999
20 – 25 มีนาคม 2567 23,999
22 – 27 มีนาคม 2567 23,999

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE