ทัวร์ยุโรป » เนเธอร์แลนด์ » BLOOMING BENELUX NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBOURG FRANCE 8วัน 5คืน

BLOOMING BENELUX NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBOURG FRANCE 8วัน 5คืน

BLOOMING BENELUX NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBOURG FRANCE 8วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 18343

จำนวนวันเดินทาง

B8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿85,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

BLOOMING BENELUX NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBOURG FRANCE 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินเมืองดูไบ – สนามบินเมืองอัมสเตอร์ดัม – กรุงอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน-จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม
  • วันที่ 3 ล่องเรือหลังคากระจก-เมืองลิซเซ่-เทศกาลดอกทิวลิป(เคอเคนฮอฟ) เทศกาลดอกทิวลิป2024 -แอนต์เวิร์ป
  • วันที่ 4 เมืองเกนท์-มหาวิหารเมืองเกนท์-ปราสาทท่านเคานต์-สะพานเซนต์ไมเคิล-กรุงบรัสเซลส์-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์
  • วันที่ 5 กรุงลักเซมเบิร์ก-เมืองแร็งส์-มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์-มหาวิหารน็อทร์ดาม
  • วันที่ 6 กรุงปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ห้าง SAMARITAINE
  • วันที่ 7 ห้างสรรพสินค้า GALLERY LAFAYATTE-ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท-สนามบินกรุงปารีส
  • วันที่ 8 สนามบินเมืองดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
23-30 มีนาคม 67 89,999.-
29 มีนาคม-05 เมษายน 67 89,999.-
09-16 เมษายน 67 95,999.-
11-18 เมษายน 67 95,999.-
13-20 เมษายน 67 95,999.-
25 เมษายน-02 พฤษภาคม 67 85,999.-
30 เมษายน-07 พฤษภาคม 67 85,999.-

BLOOMING BENELUX NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBOURG FRANCE 8วัน 5คืนทัวร์เบล

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE