ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » CLASSIC EAST EUROPE 9วัน 6คืน

CLASSIC EAST EUROPE 9วัน 6คืน

CLASSIC EAST EUROPE 9วัน 6คืน

รหัสโปรแกรม : 18339

จำนวนวันเดินทาง

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

฿89,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

CLASSIC EAST EUROPE 9วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินเมืองดูไบ – สนามบินเมืองมิวนิค – มิวนิค(เยอรมนี) – ฟุสเซ่น – โบสถ์พระวิญญาน
  • วันที่ 3 ฟุสเซ่น-ชวังเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล
  • วันที่ 4 ฮัลส์สตัทท์-เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
  • วันที่ 5 กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทกรุงปราก
  • วันที่ 6 บราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส
  • วันที่ 7 บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-DESIGNER OUTLET PARNDOF-เวียนนา
  • วันที่ 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – (สนามบินเวียนนา)
  • วันที่ 9 สนามบินเมืองดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
14-22 กุมภาพันธ์ 67 89,999.-
22-30 มีนาคม 67 92,999.-
12-20 เมษายน 67 99,999.-
27 เมษายน-05 พฤษภาคม 67 92,999.-

CLASSIC EAST EUROPE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE