ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18248

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿34,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ
  • วันที่ 3 ลานสกีฟูจิเท็น – ศูนย์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,500 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่ง
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
20 – 24 ธันวาคม 2566 38,999
22 – 26 ธันวาคม 2566 40,999
27 – 31 ธันวาคม 2566 45,999
29 ธันวาคม – 02 มกราคา 2567 45,999
05 – 09 มกราคม 2567 36,999
10 – 14 มกราคม 2567 39,999
12 – 16 มกราคม 2567 39,999
17 – 21 มกราคม 2567 37,999
19 – 23 มกราคม 2567 34,999
24 – 28 มกราคม 2567 34,999
26 – 30 มกราคม 2567 34,999
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 36,999

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE