ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์มหัศจจรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจจรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจจรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18245

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿34,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์มหัศจจรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลซากุระ มัตสึดะ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ
  • วันที่ 3 กระเช้าคาจิ คาจิ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,500 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่ง
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 37,999
01 – 05 มีนาคม 2567 35,999
06 – 10 มีนาคม 2567 35,999
08 – 12 มีนาคม 2567 35,999

ทัวร์มหัศจจรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE