ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์ปูซาน » Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18217

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿17,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก –สะพานชมวิวอิการิ
  • วันที่ 3 LF Square – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู – Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
  • วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล
  • วันที่ 5 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – Local Super Market – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ตลาดนัมโพดง
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
19-23 ธันวาคม 2566 18,888
22-26 ธันวาคม 2566 24,888
26-30 ธันวาคม 2566 21,888
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 27,888
02-06 มกราคม 2567 20,888
05-09 มกราคม 2567 21,888
09-13 มกราคม 2567 20,888
12-16 มกราคม 2567 21,888
16-20 มกราคม 2567 20,888
19-23 มกราคม 2567 21,888
23-27 มกราคม 2567 20,888
26-30 มกราคม 2567 21,888
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 20,888
02-06 กุมภาพันธ์ 2567 21,888
06-10 กุมภาพันธ์ 2567 20,888
09-13 กุมภาพันธ์ 2567 21,888
13-17 กุมภาพันธ์ 2567 20,888
16-20 กุมภาพันธ์ 2567 20,888
20-24 กุมภาพันธ์ 2567 17,888
23-27 กุมภาพันธ์ 2567 18,888
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 17,888

Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

ทัวร์ปูซาน

FACEBOOK FANPAGE