ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์ปูซาน » Cool Vibes.. BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

Cool Vibes.. BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

Cool Vibes.. BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18212

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Cool Vibes.. BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก
  • วันที่ 3 LF Square – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู – สวนประติมากรรม Yeosu Art land –จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
  • วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – วัดแฮดงยง
  • วันที่ 5 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – Local Super Market – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ตลาดนัมโพดง
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 18,888
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 18,888
01-05 พฤศจิกายน 2566 17,888
02-06 พฤศจิกายน 2566 17,888
07-11 พฤศจิกายน 2566 16,888
08-12 พฤศจิกายน 2566 17,888
09-13 พฤศจิกายน 2566 17,888
10-14 พฤศจิกายน 2566 17,888
14-18 พฤศจิกายน 2566 16,888
16-20 พฤศจิกายน 2566 17,888
21-25 พฤศจิกายน 2566 16,888
22-26 พฤศจิกายน 2566 17,888
24-28 พฤศจิกายน 2566 17,888
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 16,888
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 17,888
01-05 ธันวาคม 2566 19,888
05-09 ธันวาคม 2566 18,888
06-10 ธันวาคม 2566 18,888
07-11 ธันวาคม 2566 19,888
08-12 ธันวาคม 2566 19,888
11-15 ธันวาคม 2566 18,888
12-16 ธันวาคม 2566 18,888
13-17 ธันวาคม 2566 19,888
14-18 ธันวาคม 2566 19,888
15-19 ธันวาคม 2566 19,888

Cool Vibes.. BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน

ทัวร์ปูซาน

FACEBOOK FANPAGE