ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์ คุมะมง ซากุระ อาฮะ อาฮะ

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์ คุมะมง ซากุระ อาฮะ อาฮะ

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์ คุมะมง ซากุระ อาฮะ อาฮะ

รหัสโปรแกรม : 18141

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿26,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์ คุมะมง ซากุระ อาฮะ อาฮะ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ปราสาทคุมาโมโตะ
 • คุมะมงสแควร์
 • ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
 • บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ
 • หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล
 • ทะเลสาบคิริน
 • ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู
 • กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
 • อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย
 • ดิวตี้ฟรี
 • ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน
 • แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วันที่  2 ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ – จังหวัดคุมาโมโตะ – เข้าชมปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน – คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ – เมืองเบปปุ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
 • วันที่  3 เมืองเบปปุ – บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) – เมืองยุฟุอิน – หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู – ดิวตี้ฟรี – กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
 • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**
 • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 05 มีนาคม 2567 26,888.-
02 – 06 มีนาคม 2567 28,888.-
03 – 07 มีนาคม 2567 28,888.-
05 – 09 มีนาคม 2567 29,888.-
06 – 10 มีนาคม 2567 29,888.-
08 – 12 มีนาคม 2567 29,888.-
09 – 13 มีนาคม 2567 29,888.-
10 – 14 มีนาคม 2567 29,888.-
12 – 16 มีนาคม 2567 33,888.-
13 – 17 มีนาคม 2567 33,888.-
15 – 19 มีนาคม 2567 33,888.-
16 – 20 มีนาคม 2567 33,888.-
17 – 21 มีนาคม 2567 33,888.-
19 – 23 มีนาคม 2567 33,888.-
20 – 24 มีนาคม 2567 33,888.-
22 – 26 มีนาคม 2567 33,888.-
23 – 27 มีนาคม 2567 33,888.-
24 – 28 มีนาคม 2567 33,888.-
26 – 30 มีนาคม 2567 33,888.-
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2567 33,888.-

2567

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์ คุมะมง ซากุระ อาฮะ อาฮะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ