ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ปักกิ่ง » ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18133

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่  1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  • วันที่  2 ปักกิ่ง (CA980 :01.15-06.55) – หอบูชาเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง
  • วันที่  3 ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ
    รายการที่ 1 ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง(รวมค่าบัตรเข้า)
    รายการที่ 2 เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน (รวมอาหารกลางวันและเย็น)
  • วันที่ 4 ร้านผีเซี๊ยะ – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ร้านหยก – ถนนหวังฟูจิ่ง
  • วันที่ 5 วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (CA979 : 19.50-23.55)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
11-15 ตุลาคม 2566 30,999 บาท
18-22 ตุลาคม 2566 30,999 บาท
19-23 ตุลาคม 2566 30,999 บาท
26-30 ตุลาคม 2566 29,999 บาท
27-31 ตุลาคม 2566 29,999 บาท
9-13 พฤศจิกายน 2566 29,999 บาท
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2566 29,999 บาท
6-10 ธันวาคม 2566 30,999 บาท
20-24 ธันวาคม 2566 30,999 บาท
27-31 ธันวาคม 2566 30,999 บาท
28 ธ.ค.-1 ม.ค. 2567 32,999 บาท
29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2567 32,999 บาท
30 ธ.ค.-3 ม.ค. 2567 32,999 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง


27 กันยายน 2023