ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » คุนหมิง » อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน

อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน

อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 18107

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿34,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่  1  กรุงเทพฯ – อุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – วัดศรีเมือง –ประตูชัย
  • วันที่  2 เวียงจันทน์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น – บ่อหาน – เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง – ถนนคนเดินสิบสองปันนา
  • วันที่  3 ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” – สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง – หมู่บ้านเผ่าไอ้นี – น้ำตกเก้ามังกร) – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณสี
  • วันที่ 4  สิบสองปันนา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – เขาซีซาน – ประตูมังกร (รวมรถราง) – ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่
  • วันที่ 5  อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) – ตำหนักทอง – วัดหยวนทง
  • วันที่ 6 คุนหมิง – กรุงเทพฯ 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
14-19 ตุลาคม 2566 36,999 บาท / ท่าน
21-26 ตุลาคม 2566 36,999 บาท / ท่าน
28 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2566 36,999 บาท / ท่าน
4-9 พฤศจิกายน 2566 34,999 บาท / ท่าน
11-16 พฤศจิกายน 2566 34,999 บาท / ท่าน
18-23 พฤศจิกายน 2566 34,999 บาท / ท่าน
25-30 พฤศจิกายน 2566 34,999 บาท / ท่าน
2-7 ธันวาคม 2566 36,999 บาท / ท่าน
9-14 ธันวาคม 2566 36,999 บาท / ท่าน
16-21 ธันวาคม 2566 36,999 บาท / ท่าน
23-28 ธันวาคม 2566 36,999 บาท / ท่าน

อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง