ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » กุ้ยหลิน » กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เขาหลูยี่ 5วัน 4คืน VZ

กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เขาหลูยี่ 5วัน 4คืน VZ

กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เขาหลูยี่ 5วัน 4คืน VZ

รหัสโปรแกรม : 18104

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿24,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เขาหลูยี่ 5วัน 4คืน VZ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่  1   กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน – เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
  • วันที่  2  กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) – หยางซั่ว – อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
  • วันที่  3  หยางซั่ว – เขาหลูยี่ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) – ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) – โชว์หลิวซานเจี่ย
  • วันที่ 4   หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – เมืองโบราณต้าซี – เขางวงช้าง –ล่องเรือชมเมืองกุ้ยหลินยามค่ำคืน
  • วันที่ 5   ถ้ำขลุ่ยอ้อ – อิสระช้อปปิ้งตลาดร้อยปี – กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
19-23 กันยายน 2566 24,999 บาท
26-30 กันยายน 2566 24,999 บาท
17-21 ตุลาคม 2566 26,999 บาท
24-28 ตุลาคม 2566 26,999 บาท
7-11 พฤศจิกายน 2566 25,999 บาท
21-25 พฤศจิกายน 2566 25,999 บาท
5-9 ธันวาคม 2566 26,999 บาท
19-23 ธันวาคม 2566 26,999 บาท
26-30 ธันวาคม 2566 26,999 บาท

กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เขาหลูยี่ 5วัน 4คืน VZ

ทัวร์กุ้ยหลิน