ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 18094

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿30,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ –-คุนหมิง – เมืองฉู่สง
  • วันที่ 2 เมืองฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋) – จงเตี้ยน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ) – โชว์จางอวี้โหมว – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 5 ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
  • วันที่ 6 คุนหมิง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
7-13 กันยายน 2566 30,999 บาท/ท่าน
21-26 กันยายน 2566 30,999 บาท/ท่าน
19-24 ตุลาคม 2566 33,999 บาท/ท่าน
 26-31 ตุลาคม 2566 32,999 บาท/ท่าน
2-7 พฤศจิกายน 2566 30,999 บาท/ท่าน
23-28 พฤศจิกายน 2566 30,999 บาท/ท่าน
7-12 ธันวาคม 2566 33,999 บาท/ท่าน
21-26 ธันวาคม 2566 33,999 บาท/ท่าน
28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2567 34,999 บาท/ท่าน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์ลี่เจียง