ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ เรียล เรียล นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ เรียล เรียล นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์ เรียล เรียล นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18069

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿39,919 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ เรียล เรียล นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่     1       สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่     2       สนามบินชูบุเซ็นแทร์-เมืองกิฟุ-ลานสกีกิฟุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า
 • วันที่     3      เมืองเกียวโต-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ+ย่านโดทงโบริ
 • วันที่     4      อิสระเต็มวัน **ไม่มีรถบัสบริการ**
 • วันที่     5      สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์โปรแกรม

 • พัก โอซาก้า แหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน
 • อิสระท่องเที่ยว 1 วัน สามารถเลือกซื้อตี๋วเที่ยว USJ ได้
 • หมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ
 • ทาคายาม่า
 • ถนน ซันมาจิซูจิ
 • วัดฮิดะ โคคุบุนจิ
 • สะพาน นาคาบาชิ
 • ลานสกี กิฟุ
 • วัดคิโยมิสึ
 • ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ
 • ป่าไผ่ อาราชิยาม่า
 • สะพาน โทเก็ตสึเคียว
 • ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
14-18 ธันวาคม 66 39,919.-
16-20 ธันวาคม 66 41,919.-
17-21 ธันวาคม 66 41,919.-

ทัวร์ เรียล เรียล นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ 5วัน 3คืน

ทัวร์นาโกย่า