เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน เทนจิน ลานสกี 5วัน 3คืน

ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน เทนจิน ลานสกี 5วัน 3คืน

ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน เทนจิน ลานสกี 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18049


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿28,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน เทนจิน ลานสกี 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่     1     สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่     2     สนามบินฟุกุโอกะ – ฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – บ่อทะเลเดือด – ยูเมะ ทาวน์
  • วันที่     3     ลานสกี – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าคุชิดะ – ดิวตี้ฟรี – กันดั้มพาร์ค – ย่านเทนจิน
  • วันที่     4     ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เก็บสตรอเบอรี่ – วัดนันโซอิน อิออน มอลล์
  • วันที่     5     สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
02 – 06 ธันวาคม 2566 32,990
03 – 07 ธันวาคม 2566 32,990
05 – 09 ธันวาคม 2566 32,990
06 – 10 ธันวาคม 2566 34,990
07 – 11 ธันวาคม 2566 34,990
08 – 12 ธันวาคม 2566 34,990
10 – 14 ธันวาคม 2566 32,990
11 – 15 ธันวาคม 2566 28,990
12 – 16 ธันวาคม 2566 29,990
13 – 17 ธันวาคม 2566 29,990
14 – 18 ธันวาคม 2566 29,990
16 – 20 ธันวาคม 2566 29,990
18 – 22 ธันวาคม 2566 28,990
28 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67 41,990
30 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67 41,990
10 – 14 มกราคม 2567 29,990
11 – 15 มกราคม 2567 29,990
12 – 16 มกราคม 2567 29,990
13 – 17 มกราคม 2567 29,990
14 – 18 มกราคม 2567 28,990
15 – 19 มกราคม 2567 28,990
16 – 20 มกราคม 2567 29,990
17 – 21 มกราคม 2567 29,990
18 – 22 มกราคม 2567 29,990
19 – 23 มกราคม 2567 29,990
20 – 24 มกราคม 2567 29,990
21 – 25 มกราคม 2567 28,990
22 – 26 มกราคม 2567 28,990
23 – 27 มกราคม 2567 29,990
24 – 28 มกราคม 2567 29,990
25 – 29 มกราคม 2567 29,990
26 – 30 มกราคม 2567 29,990
27 – 31 มกราคม 2567 29,990
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2567 28,990
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2567 28,990
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 29,990
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 29,990
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 28,990
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 28,990
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 28,990
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 29,990
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 34,990
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 34,990
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 32,990
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2567 29,990
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567 29,990
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 29,990
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567 29,990
01 – 05 มีนาคม 2567 29,990
02 – 06 มีนาคม 2567 29,990
04 – 08 มีนาคม 2567 29,990
05 – 09 มีนาคม 2567 28,990

ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน เทนจิน ลานสกี 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ


20 กันยายน 2023