ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18034

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

22.999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินอินชอน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • วันที่ 3 เมืองยงอิน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ลานสกี • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด
  • วันที่ 4 พระราชวังถ็อกซูกุง • โซลทาวเวอร์ • สมุนไพรฮอตเกนามู • น้ำมันสน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
  • วันที่ 5 ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 22,999
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 22,999
01 – 05 ธันวาคม 2566 (วันพ่อแห่งชาติ) 25,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 (วันพ่อแห่งชาติ) 25,999
07 – 11 ธันวาคม 2566 (วันรัฐธรรมนูญ) 25,999
08 –  12 ธันวาคม 2566 (วันรัฐธรรมนูญ) 25,999
13 –  17 ธันวาคม 2566 23,999
14 –  18 ธันวาคม 2566 24,999
27 –  31 ธันวาคม 2566 27,999
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 28,999
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 28,999
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 27,999
03 – 07 มกราคม 2566 24,999
04 – 08 มกราคม 2566 24,999

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SNOW WINTER 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE