ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SKI SNOW 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SKI SNOW 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SKI SNOW 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18029

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SKI SNOW 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินอินชอน • เทศกาลไฟประดับฤดูหนาว • สกีรีสอร์ท • ลานสกี
  • วันที่ 3 ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • ถนนฮงแด
  • วันที่ 4 พระราชวังเคียงบกกุง • ตลาดควางจัง • สมุนไพรฮอตเกนามู • น้ำมันสน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
  • วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรโสม • FOREST OUTING CAFÉ • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 ธันวาคม 2566 (วันพ่อแห่งชาติ) 27,999
08 – 12 ธันวาคม 2566 (วันรัฐธรรมนูญ) 27,999
15 – 19 ธันวาคม 2566 25,999
22 – 26 ธันวาคม 2566 29,999
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 31,999
05 – 09 มกราคม 2566 27,999

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์…KOREA SKI SNOW 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE