ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18012

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

20,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2  วันที่สอง เมืองหนานโถว ● ร้านชา ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● เมืองไทเป ● ร้านพายสับประรด ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป
  • วันที่ 4  วัดหลงซาน ● Germanium ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
24-27 พ.ย.66 20,999
08-11 ธ.ค.66 (วันหยุด) 22,999
22-25 ธ.ค.66 22,999
12-15 ม.ค.67 21,999
19-22 ม.ค.67 20,999
02-05 ก.พ.67 21,999
23-26 ก.พ.67 (วันหยุด) 21,999
01-04 มี.ค.67 21,999
15-18 มี.ค.67 22,999
22-25 มี.ค.67 21,999

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE