ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3วัน 2คืน

“ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 17876

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

18,990 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
  • วันที่ 2 นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
05 – 07 มกราคม 2567 18,990
06 – 08 มกราคม 2567 18,990
12 – 14 มกราคม 2567 19,990
13 – 15 มกราคม 2567 19,990
19 – 21 มกราคม 2567 19,990
20 – 22 มกราคม 2567 19,990
26 – 28 มกราคม 2567 19,990
27 – 29 มกราคม 2567 19,990
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 20,990
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 21,990
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 20,990
01 – 03 มีนาคม 2567 19,990
02 – 04 มีนาคม 2567 19,990
08 – 10 มีนาคม 2567 19,990
09 – 11 มีนาคม 2567 19,990
15 – 17 มีนาคม 2567 19,990
16 – 18 มีนาคม 2567 19,990
23 – 25 มีนาคม 2567 19,990

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE