ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่

“ทัวร์ไต้หวัน

รหัสโปรแกรม : 17852

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,990 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ) 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน
  • วันที่ 2 ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์
  • วันที่ 3 วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 18,990
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 19,990
03 – 06กุมภาพันธ์ 2567 18,990
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 19,990
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567 17,990
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 18,990
01 – 04 มีนาคม 2567 19,990
02 – 05 มีนาคม 2567 19,990
06 – 09 มีนาคม 2567 17,990
07 – 10 มีนาคม 2567 19,990
08 – 11 มีนาคม 2567 19,990
09 – 12 มีนาคม 2567 19,990
13 – 16 มีนาคม 2567 17,990
14 – 17 มีนาคม 2567 19,990
15 – 18 มีนาคม 2567 19,990
16 – 19 มีนาคม 2567 19,990
20 – 23 มีนาคม 2567 17,990
21 – 24 มีนาคม 2567 19,990
22 – 25 มีนาคม 2567 19,990
23 – 26 มีนาคม 2567 19,990
27 – 30 มีนาคม 2567 17,990

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE