เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17849


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿17,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
  • วันที่ 4 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 18,990
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 18,990
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 18,990
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 20,990
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567 17,990
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 18,990
06 – 09 มีนาคม 2567 17,990
07 – 10 มีนาคม 2567 19,990
08 – 11 มีนาคม 2567 19,990
09 – 12 มีนาคม 2567 19,990
13 – 16 มีนาคม 2567 17,990
14 – 17 มีนาคม 2567 19,990
15 – 18 มีนาคม 2567 19,990
16 – 19 มีนาคม 2567 19,990
17 – 20 มีนาคม 2567 17,990
20 – 23 มีนาคม 2567 17,990
21 – 24 มีนาคม 2567 19,990
22 – 25 มีนาคม 2567 19,990
23 – 26 มีนาคม 2567 19,990
24 – 27 มีนาคม 2567 17,990
27 – 30 มีนาคม 2567 17,990

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น) 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


12 กันยายน 2023