ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17846

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,990 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง
  • วันที่ 4 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2566 16,990
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 17,990
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,990
03 – 06 พฤศจิกายน 2566 18,990
05 – 08 พฤศจิกายน 2566 17,990
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 17,990
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,990
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 18,990
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 18,990
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,990
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 17,990
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 17,990
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 18,990
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,990
25 – 28 พฤศจิกายน 2566 18,990
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566 17,990
06 – 09 ธันวาคม 2566 17,990
08 – 11 ธันวาคม 2566 20,990
10 – 13 ธันวาคม 2566 19,990
14 – 17 ธันวาคม 2566 18,990
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,990
20 – 23 ธันวาคม 2566 17,990
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567 29,990
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567 29,990
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567 28,990
03 – 06 มกราคม 2567 17,990
06 – 09 มกราคม 2567 18,990
10 – 13 มกราคม 2567 17,990
11 – 14 มกราคม 2567 18,990
12 – 15 มกราคม 2567 18,990
13 – 16 มกราคม 2567 18,990
17 – 20 มกราคม 2567 17,990
18 – 21 มกราคม 2567 18,990
19 – 22 มกราคม 2567 18,990
20 – 23 มกราคม 2567 18,990
24 – 27 มกราคม 2567 17,990
25 – 28 มกราคม 2567 18,990
26 – 29 มกราคม 2567 18,990
27 – 30 มกราคม 2567 18,990
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 17,990

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE