เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17836


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿19,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล
  • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน
  • วันที่ 5 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 21,990
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 21,990
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 21,990
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566 21,990
06 – 09 ธันวาคม 2566 22,990
13 – 16 ธันวาคม 2566 21,990
20 – 23 ธันวาคม 2566 21,990
27 – 30 ธันวาคม 2566 25,990
03 – 06 มกราคม 2567 19,990
10 – 13 มกราคม 2567 21,990
17 – 20 มกราคม 2567 21,990
24 – 27 มกราคม 2567 21,990
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 21,990
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 21,990
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 21,990
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 22,990
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567 21,990
06 – 09 มีนาคม 2567 21,990
13 – 16 มีนาคม 2567 21,990
20 – 23 มีนาคม 2567 21,990
27 – 30 มีนาคม 2567 21,990

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


12 กันยายน 2023