ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ลานสกี 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ลานสกี 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ลานสกี 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17798

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

35,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ลานสกี 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
  • วันที่ 3 ลานกิจกรรมหิมะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์
  • วันที่ 4 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566 35,990
01 – 05 ธันวาคม 2566 38,990
06 – 10 ธันวาคม 2566 36,990
07 – 11 ธันวาคม 2566 38,990
08 – 12 ธันวาคม 2566 38,990
13 – 17 ธันวาคม 2566 36,990
14 – 18 ธันวาคม 2566 36,990
15 – 19 ธันวาคม 2566 36,990
20 – 24 ธันวาคม 2566 37,990
21 – 25 ธันวาคม 2566 37,990
22 – 26 ธันวาคม 2566 39,990
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567 49,990
04 – 08 มกราคม 2567 35,990
05 – 09 มกราคม 2567 35,990
10 – 14 มกราคม 2567 36,990
11 – 15 มกราคม 2567 36,990
12 – 16 มกราคม 2567 36,990
13 – 17 มกราคม 2567 36,990
17 – 21 มกราคม 2567 36,990
18 – 22 มกราคม 2567 36,990
19 – 23 มกราคม 2567 36,990
24 – 28 มกราคม 2567 36,990
25 – 29 มกราคม 2567 36,990
26 – 30 มกราคม 2567 36,990
27 – 31 มกราคม 2567 35,990
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 36,990
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 37,990
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 36,990
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 38,990
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 38,990
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 37,990
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567 36,990
01 – 05 มีนาคม 2567 36,990
06 – 10 มีนาคม 2567 36,990
07 – 11 มีนาคม 2567 36,990

ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ลานสกี 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE