ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จิ่วจ้ายโกว » ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 17786

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

24,990 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
  • วันที่ 2 เมืองจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน
  • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า
  • วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – เมืองตูเจียงเอีย
  • วันที่ 5 หุบเขาแพนด้า – เมืองตูเจียงเอียน –เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินซุนซีลู่ – ถนนไทกู่หลี่
  • วันที่ 6 ซอยกว้างซอยแคบ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
03 – 08 พฤศจิกายน 2566 24,990
07 – 12 พฤศจิกายน 2566 24,990
10 – 15 พฤศจิกายน 2566 24,990
14 – 19 พฤศจิกายน 2566 24,990
17 – 22 พฤศจิกายน 2566 24,990
21 – 26 พฤศจิกายน 2566 24,990
24 – 29 พฤศจิกายน 2566 24,990
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566 24,990
01 – 06 ธันวาคม 2566 26,990
05 – 10 ธันวาคม 2566 26,990
08 – 13 ธันวาคม 2566 26,990
12 – 17 ธันวาคม 2566 25,990
15 – 20 ธันวาคม 2566 25,990
19 – 24 ธันวาคม 2566 25,990
22 – 27 ธันวาคม 2566 27,990
26 – 31 ธันวาคม 2566 28,990

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

FACEBOOK FANPAGE