ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » คุนหมิง » ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 17774

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ
  • วันที่ 3 เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
  • วันที่ 4 เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าต้าหลี่
  • วันที่ 5 เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก
  • วันที่ 6 สนามบินคุนหมิงฉางสุย – สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
12 – 17 ตุลาคม 2566 29,990
13 – 18 ตุลาคม 2566 29,990
19 – 24 ตุลาคม 2566 29,990
20 – 25 ตุลาคม 2566 29,990
26 – 31 ตุลาคม 2566 26,990
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2566 26,990
02 – 07 พฤศจิกายน 2566 26,990
03 – 08 พฤศจิกายน 2566 26,990
09 – 14 พฤศจิกายน 2566 26,990
10 – 15 พฤศจิกายน 2566 26,990
16 – 21 พฤศจิกายน 2566 26,990
17 – 22 พฤศจิกายน 2566 26,990
23 – 28 พฤศจิกายน 2566 26,990
24 – 29 พฤศจิกายน 2566 26,990
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2566 29,990
01 – 06 ธันวาคม 2566 29,990
07 – 12 ธันวาคม 2566 29,990
08 – 13 ธันวาคม 2566 29,990
14 – 19 ธันวาคม 2566 26,990
15 – 20 ธันวาคม 2566 26,990
21 – 26 ธันวาคม 2566 29,990
22 – 27 ธันวาคม 2566 29,990
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567 35,990
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567 35,990

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE