ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » MAGNIFICENT SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย

MAGNIFICENT SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย

“MAGNIFICENT

รหัสโปรแกรม : 17771

จำนวนวันเดินทาง

M9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

119,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

MAGNIFICENT SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
  • วันที่ 2 ซูริค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอร์ลาเคน
  • วันที่ 3 กรินเดลวาลด์เทอมินอล-จุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-อินเทอร์ลาเคน
  • วันที่ 4 เบิร์น-เซนทรัม พอล คลี-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์-ประตูเมืองโบราณ-น้ำพุปีศาจกินเด็ก-หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-ทิทิเซ่-ป่าดำ-นาฬิกากุ๊กกู
  • วันที่ 5 ปราสาทนอยชวานสไตน์-การ์มิช พาร์เทนเคียร์เซิน
  • วันที่ 6 เมืองคาปรุน-คิทส์ชไตน์ฮอร์น-เมืองเซลล์อัมซี
  • วันที่ 7 ซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-เวียนนา
  • วันที่ 8 พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-สนามบินเวียนนา
  • วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
10-18 พฤศจิกายน 66 119,999
28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 66 119,999
27 ธันวาคม 66-04 มกราคม 67 129,999

MAGNIFICENT SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9วัน 6คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

FACEBOOK FANPAGE