ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จิ่วจ้ายโกว » ELEGANCE CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู

ELEGANCE CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู

“ELEGANCE

รหัสโปรแกรม : 17764

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

42,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ELEGANCE CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครเฉิงตู
  • วันที่ 2 ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว)
  • วันที่ 4 อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า) – เมืองเม่าเสี้ยน
  • วันที่ 5 เม่าเสี้ยน – เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วังแพะเขียว – ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • วันที่ 6 ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
9 – 14 พฤศจิกายน 2566 44,999
30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566 (วันพ่อ) 42,999
7 – 12 ธันวามคม 2566 (วันรัฐธรรมนูธ) 42,999
21 – 26 ธันวาคม 2566 43,999
28 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 (วันปีใหม่) 45,999

ELEGANCE CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6วัน 5คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

FACEBOOK FANPAGE