ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด KOYO ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด KOYO ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17746

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

53,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด KOYO ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน

TG020 HOKKAIDO SAPPORO NOBORIBETSU JOZANKEI 6D4N BY TG

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • นั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
 • เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
 • เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ
 • ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ พันธุ์หมีสีน้ำตาล หมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน
 • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ใจกลางเมือง
 • นำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตที่คอยปกปักษ์รักษา ของชาวฮอกไกโด
 • แช่น้ำแร่ ออนเซ็น ธรรมชาติ ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยระบบหมุนเวียนโลหิต
 • อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนะโบะริเบะสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะไนท์วิว
 • วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โบสถ์พระแม่มารี – ป้อมโกเรียวคาคุ – เมืองโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองโนะโบะริเบะสึ – ออนเซน
 • วันที่ 4 เมืองโจซังเค – บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – Duty Free – ย่านซูซูกิโนะ
 • วันที่ 5 เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
23 – 28 กันยายน 2566 53,888.-
30 กันยายน – 05 ตุลาคม 2566 55,888.-
07 – 12 ตุลาคม 2566 55,888.-
09 – 14 ตุลาคม 2566 55,888.-
11 – 16 ตุลาคม 2566 55,888.-
14 – 19 ตุลาคม 2566 55,888.-
16 – 21 ตุลาคม 2566 55,888.-
23 – 28 ตุลาคม 2566 58,888.-
06 – 11 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
07 – 12 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
08 – 13 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
09 – 14 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
10 – 15 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
11 – 16 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
12 – 17 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
13 – 18 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
14 – 19 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
15 – 20 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
16 – 21 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
17 – 22 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
18 – 23 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
19 – 24 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
20 – 25 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
21 – 26 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
22 – 27 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
23 – 28 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
24 – 29 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
25 – 30 พฤศจิกายน 2566 55,888.-
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 55,888.-
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 55,888.-
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 55,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด KOYO ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE