ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ NEW YEAR @HOKKAIDO 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ NEW YEAR @HOKKAIDO 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ NEW YEAR @HOKKAIDO 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 17743

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

55,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ NEW YEAR @HOKKAIDO 6วัน 4คืน

XJ108 HOKKAIDO ASAHIKAWA OTARU NEW YEAR 6D4N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 3 เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองซัปโปโร
  • วันที่ 4 เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมือง – ย่านซูซูกิโนะ
  • วันที่ 5 เมืองโนะโบะริเบะสึ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
25 – 30 ธันวาคม 2566 55,888.-
26 – 31 ธันวาคม 2566 (บัส 1) 59,888.-
26 – 31 ธันวาคม 2566 (บัส 2) 59,888.-
27 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2566 (บัส 1) 69,888.-
27 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2566 (บัส 2) 69,888.-
28 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2566 69,888.-
29 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2566 69,888.-
30 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2566 69,888.-
31 ธันวาคม 2566 – 05 มกราคม 2566 59,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ NEW YEAR @HOKKAIDO 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE