ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU ICEBREAKER

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU ICEBREAKER

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU ICEBREAKER

รหัสโปรแกรม : 17737

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

48,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU ICEBREAKER FREEDAY 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น  – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 3 เมืองอาซาฮิคาว่า – เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อิออน อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 4 เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – ย่านซูซูกิโนะ
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
24 – 29 มกราคม 2567 48,888.-
25 – 30 มกราคม 2567 48,888.-
26 – 31 มกราคม 2567 48,888.-
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 49,888.-
10 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 49,888.-
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 49,888.-
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 49,888.-
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 49,888.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 49,888.-
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
16 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 48,888.-
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567 48,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 48,888.-
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 48,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 48,888.-
29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2567 48,888.-
01 – 06 มีนาคม 2567 48,888.-
02 – 07 มีนาคม 2567 48,888.-
03 – 08 มีนาคม 2567 48,888.-
04 – 09 มีนาคม 2567 48,888.-
05 – 10 มีนาคม 2567 48,888.-
06 – 11 มีนาคม 2567 48,888.-
07 – 12 มีนาคม 2567 48,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU ICEBREAKER FREEDAY 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE