ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด นั้นโก้จริงๆ ตือดึด ตึดตึ้ด ตือดือดึ้ด

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด นั้นโก้จริงๆ ตือดึด ตึดตึ้ด ตือดือดึ้ด

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด นั้นโก้จริงๆ ตือดึด ตึดตึ้ด ตือดือดึ้ด

รหัสโปรแกรม : 17734

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

48,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด นั้นโก้จริงๆ ตือดึด ตึดตึ้ด ตือดือดึ้ด 6วัน 4คืน

XJ100 HOKKAIDO ASAHIKAWA OTARU FREEDAY 6D4N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 3 เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ เมืองซัปโปโร
  • วันที่ 4 เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566 48,888.-
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 48,888.-
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 48,888.-
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 48,888.-
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566 48,888.-
01 – 06 ธันวาคม 2566 48,888.-
02 – 07 ธันวาคม 2566 48,888.-
03 – 08 ธันวาคม 2566 48,888.-
04 – 09 ธันวาคม 2566 48,888.-
05 – 10 ธันวาคม 2566 48,888.-
06 – 11 ธันวาคม 2566 48,888.-
07 – 12 ธันวาคม 2566 48,888.-
08 – 13 ธันวาคม 2566 48,888.-
09 – 14 ธันวาคม 2566 48,888.-
10 – 15 ธันวาคม 2566 48,888.-
11 – 16 ธันวาคม 2566 48,888.-
12 – 17 ธันวาคม 2566 48,888.-
13 – 18 ธันวาคม 2566 48,888.-
14 – 19 ธันวาคม 2566 48,888.-
15 – 20 ธันวาคม 2566 48,888.-
16 – 21 ธันวาคม 2566 48,888.-
17 – 22 ธันวาคม 2566 49,888.-
18 – 23 ธันวาคม 2566 49,888.-
19 – 24 ธันวาคม 2566 49,888.-
20 – 25 ธันวาคม 2566 49,888.-
21 – 26 ธันวาคม 2566 49,888.-
22 – 27 ธันวาคม 2566 49,888.-
23 – 28 ธันวาคม 2566 49,888.-
24 – 29 ธันวาคม 2566 51,888.-
25 – 30 ธันวาคม 2566 51,888.-
01 – 06 มกราคม 2567 49,888.-
02 – 07 มกราคม 2567 49,888.-
03 – 08 มกราคม 2567 49,888.-
04 – 09 มกราคม 2567 49,888.-
05 – 10 มกราคม 2567 49,888.-
06 – 11 มกราคม 2567 49,888.-
07 – 12 มกราคม 2567 49,888.-
08 – 13 มกราคม 2567 49,888.-
09 – 14 มกราคม 2567 49,888.-
10 – 15 มกราคม 2567 49,888.-
11 – 16 มกราคม 2567 49,888.-
12 – 17 มกราคม 2567 49,888.-
13 – 18 มกราคม 2567 49,888.-
14 – 19 มกราคม 2567 49,888.-
15 – 20 มกราคม 2567 48,888.-
16 – 21 มกราคม 2567 48,888.-
17 – 22 มกราคม 2567 48,888.-
18 – 23 มกราคม 2567 48,888.-
19 – 24 มกราคม 2567 48,888.-
20 – 25 มกราคม 2567 48,888.-
21 – 26 มกราคม 2567 48,888.-
22 – 27 มกราคม 2567 48,888.-
23 – 28 มกราคม 2567 48,888.-
08 – 13 มีนาคม 2567 48,888.-
09 – 14 มีนาคม 2567 48,888.-
10 – 15 มีนาคม 2567 48,888.-
11 – 16 มีนาคม 2567 48,888.-
12 – 17 มีนาคม 2567 48,888.-
13 – 18 มีนาคม 2567 48,888.-
14 – 19 มีนาคม 2567 48,888.-
15 – 20 มีนาคม 2567 48,888.-
16 – 21 มีนาคม 2567 48,888.-
17 – 22 มีนาคม 2567 48,888.-
18 – 23 มีนาคม 2567 48,888.-
19 – 24 มีนาคม 2567 (บัส 1) 48,888.-
19 – 24 มีนาคม 2567 (บัส 2) 51,888.-
20 – 25 มีนาคม 2567 48,888.-
21 – 26 มีนาคม 2567 48,888.-
22 – 27 มีนาคม 2567 48,888.-
23 – 28 มีนาคม 2567 48,888.-
24 – 29 มีนาคม 2567 48,888.-
25 – 30 มีนาคม 2567 48,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด นั้นโก้จริงๆ ตือดึด ตึดตึ้ด ตือดือดึ้ด 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE