ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด ปีโป้ปั่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด ปีโป้ปั่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด ปีโป้ปั่น 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17731

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

53,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด ปีโป้ปั่น 5วัน 3คืน

TG018 HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 5D3N BY TG

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
  • วันที่ 3 ซัปโปโร – Duty Free – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 4 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
08 – 12  มกราคม 2567 53,888.-
09 – 13  มกราคม 2567 53,888.-
15 – 19  มกราคม 2567 53,888.-
16 – 20  มกราคม 2567 53,888.-
22 – 26  มกราคม 2567 53,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ฮอกไกโด ปีโป้ปั่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE