ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW TIME 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW TIME 6วัน 4คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17728

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

59,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW TIME 6วัน 4คืน

TG017 HOKKAIDO SAPPORO TOYA ASAHIKAWA 6D4N BY TG

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองโทยะ – ออนเซน
  • วันที่ 3 เมืองโทยะ – สวนฟุกิดาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
  • วันที่ 4 ซัปโปโร – Duty Free – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 5 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02 – 07  ธันวาคม 2566 59,888.-
03 – 08  ธันวาคม 2566 59,888.-
04 – 09  ธันวาคม 2566 59,888.-
09 – 14  ธันวาคม 2566 59,888.-
10 – 15  ธันวาคม 2566 59,888.-
11 – 16  ธันวาคม 2566 59,888.-
12 – 17  ธันวาคม 2566 59,888.-
14 – 19  ธันวาคม 2566 59,888.-
16 – 21  ธันวาคม 2566 59,888.-
17 – 22  ธันวาคม 2566 59,888.-
18 – 23  ธันวาคม 2566 59,888.-
19 – 24  ธันวาคม 2566 59,888.-
10 – 15  มกราคม 2567 59,888.-
11 – 16  มกราคม 2567 59,888.-
12 – 17  มกราคม 2567 59,888.-
13 – 18  มกราคม 2567 59,888.-
17 – 22  มกราคม 2567 59,888.-
18 – 23  มกราคม 2567 59,888.-
19 – 24  มกราคม 2567 59,888.-
20 – 25  มกราคม 2567 59,888.-
25 – 30  มกราคม 2567 59,888.-
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW TIME 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE