ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW FESTIVAL

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW FESTIVAL

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW FESTIVAL

รหัสโปรแกรม : 17645

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

59.888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6วัน 4คืน

XJ110 HOKKAIDO ASAHIKAWA OTARU SNOW FESTIVAL 6D4N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 3 เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองซัปโปโร
  • วันที่ 4 เมืองซัปโปโร –เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – สวนสาธารณะโอโดริ ชม เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร 2024
  • วันที่ 5 เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ผ่านชม – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-
02 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 59,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE