ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าโตเกียวหิมะแรกแย้ม B 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าโตเกียวหิมะแรกแย้ม B 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าโตเกียวหิมะแรกแย้ม B 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 17637

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

35,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าโตเกียวหิมะแรกแย้ม B 6วัน 4คืน

TG021 OSAKA KYOTO TAKAYAMA FUJI TOKYO 6D4N BY TG

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
  • วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ
  • วันที่ 4 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 5 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 6 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ห้างสรรพสินค้าอิออน – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02 – 07 ธันวาคม 2566 55,888.-
03 – 08 ธันวาคม 2566 55,888.-
06 – 11 ธันวาคม 2566 55,888.-
09 – 14 ธันวาคม 2566 55,888.-
10 – 15 ธันวาคม 2566 55,888.-
11 – 16 ธันวาคม 2566 55,888.-
13 – 18 ธันวาคม 2566 55,888.-
14 – 19 ธันวาคม 2566 (บัส 1) 55,888.-
14 – 19 ธันวาคม 2566 (บัส 2) 55,888.-
21 – 26 ธันวาคม 2566 55,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าโตเกียวหิมะแรกแย้ม B 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE