ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ NEW YEAR @ TOKYO 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ NEW YEAR @ TOKYO 5วัน 3คืน

“ทัวร์โตเกียว

รหัสโปรแกรม : 17634

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

43,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ NEW YEAR @ TOKYO 5วัน 3คืน

XJ112 TOKYO FUJI KAWAGOE ILLUMINATION 5D3N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานแว่นตา – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
25 – 29 ธันวาคม 2566 48,888.-
26 – 30 ธันวาคม 2566 48,888.-
27 – 31 ธันวาคม 2566 (BUS 1) 55,888.-
27 – 31 ธันวาคม 2566 (BUS 2) 55,888.-
28 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 59,888.-
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 (BUS 1) 59,888.-
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 (BUS 2) 59,888.-
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 (BUS 1) 59,888.-
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 (BUS2) 59,888.-
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 48,888.-
01 – 05 มกราคม 2567 43,888.-

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ NEW YEAR @ TOKYO 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE