ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียว หนาวแสงนีออน 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียว หนาวแสงนีออน 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียว หนาวแสงนีออน 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17631

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿35,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียว หนาวแสงนีออน 5วัน 3คืน

XJ112 TOKYO FUJI KAWAGOE ILLUMINATION 5D3N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานแว่นตา – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 ธันวาคม 2566 39,888.-
02 – 06 ธันวาคม 2566 39,888.-
03 – 07 ธันวาคม 2566 39,888.-
04 – 08 ธันวาคม 2566 39,888.-
05 – 09 ธันวาคม 2566 39,888.-
06 – 10 ธันวาคม 2566 39,888.-
07 – 11 ธันวาคม 2566 39,888.-
08 – 12 ธันวาคม 2566 39,888.-
09 – 13 ธันวาคม 2566 39,888.-
10 – 14 ธันวาคม 2566 39,888.-
11 – 15 ธันวาคม 2566 39,888.-
12 – 16 ธันวาคม2566 39,888.-
13 – 17 ธันวาคม 2566 39,888.-
14 – 18 ธันวาคม 2566 39,888.-
15 – 19 ธันวาคม 2566 39,888.-
16 – 20 ธันวาคม 2566 39,888.-
17 – 21 ธันวาคม 2566 39,888.-
18 – 22 ธันวาคม 2566 39,888.-
19 – 23 ธันวาคม 2566 39,888.-
20 – 24 ธันวาคม 2566 39,888.-
21 – 25 ธันวาคม 2566 39,888.-
22 – 26 ธันวาคม 2566 43,888.-
23 – 27 ธันวาคม 2566 43,888.-
24 – 28 ธันวาคม 2566 43,888.-
16 – 20 มกราคม 2567 39,888.-
17 – 21 มกราคม 2567 39,888.-
18 – 22 มกราคม 2567 39,888.-
19 – 23 มกราคม 2567 35,888.-
20 – 24 มกราคม 2567 35,888.-
21 – 25 มกราคม 2567 35,888.-
22 – 26 มกราคม 2567 35,888.-
23 – 27 มกราคม 2567 35,888.-
24 – 28 มกราคม 2567 35,888.-
25 – 29 มกราคม 2567 35,888.-
26 – 30 มกราคม 2567 35,888.-
27 – 31 มกราคม 2567 35,888.-
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
29 มกราคม  – 02 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 36,888.-

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียว หนาวแสงนีออน 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE