ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ ปีใหม่โตเกียวใครไปยกมือขึ้น 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ ปีใหม่โตเกียวใครไปยกมือขึ้น 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ ปีใหม่โตเกียวใครไปยกมือขึ้น 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17609

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

45,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ ปีใหม่โตเกียวใครไปยกมือขึ้น 5วัน 3คืน

XJ124 TOKYO FUJI KAMAKURA HAKONE ILLUMINATION CHRISTMAS & NEW YEAR 5D 3N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 2 เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ฮาโกเนะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
22 – 26 ธันวาคม 2566 45,888.-
23 – 27 ธันวาคม 2566 49,888.-
24 – 28 ธันวาคม 2566 49,888.-
25 – 29 ธันวาคม 2566 49,888.-
26 – 30 ธันวาคม 2566 49,888.-
27 – 31 ธันวาคม 2566 49,888.-
28 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 55,888.-
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 (บัส 1) 55,888.-
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 (บัส 2) 55,888.-
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 (บัส 1) 55,888.-
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 (บัส 2) 55,888.-
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 (บัส 1) 55,888.-
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 (บัส 2) 55,888.-
01 – 05 มกราคม 2567 55,888.-

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ ปีใหม่โตเกียวใครไปยกมือขึ้น 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE