ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จิ่วจ้ายโกว » ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์…หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์…หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

“ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

รหัสโปรแกรม : 17572

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

21,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์…หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ – ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยานฯ)
  • วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • วันที่ 5 เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณ Anshun Bridge – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2566 24,888
06 – 11 กันยายน 2566 24,888
09 – 14 กันยายน 2566 24,888
13 – 18 กันยายน 2566 24,888
16 – 21 กันยายน 2566 24,888
18 – 23 กันยายน 2566 24,888
20 – 25 กันยายน 2566 24,888
11 – 16 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ 25,888
14 – 19 ตุลาคม 2566 25,888
15 – 20 ตุลาคม 2566 25,888
16 – 21 ตุลาคม 2566 25,888
17 – 22 ตุลาคม 2566 25,888
18 – 23 ตุลาคม 2566 วันหยุดวันปิยมหาราช 25,888
19 – 24 ตุลาคม 2566 วันหยุดวันปิยมหาราช 26,888
21 – 26 ตุลาคม 2566 วันหยุดวันปิยมหาราช 26,888
22 – 27 ตุลาคม 2566 วันหยุดวันปิยมหาราช 25,888
23 – 28 ตุลาคม 2566 วันหยุดวันปิยมหาราช 25,888
25 – 30 ตุลาคม 2566 25,888
27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2566 25,888
01 – 06 พฤศจิกายน 2566 21,888
08 – 13 พฤศจิกายน 2566 22,888
15 – 20  พฤศจิกายน 2566 23,888
22 – 27 พฤศจิกายน 2566 23,888
29 พฤศจิกายน  – 04 ธันวาคม 2567 23,888
06 – 11 ธันวาคม 2566 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 24,888
13 – 18 ธันวาคม 2566 23,888
20 – 25 ธันวาคม 2566 26,888
27 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 วันสิ้นปี, วันขึ้นปีใหม่ 28,888
03 – 08 มกราคม 2567 28,888
10 – 15 มกราคม 2567 24,888

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์…หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

FACEBOOK FANPAGE