ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์…สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ..!!

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์…สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ..!!

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ..!! 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 17541


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿ /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์…สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ..!! 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองซาปา – โบสถ์ซาปา
  • วันที่ 2 MOANA CAFÉ – หมู่บ้านต่าฟาน – นั่งรถไฟวินเทจ – สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – ยอดเขาฟานซิปัน – ซาปาไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 ท่าเรืออ่าวฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ร้านหยก – ล่องเรือแจวจ่างอาน – เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊กไนท์มาเก็ต
  • วันที่ 5 กรุงฮานอย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 16,888
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 16,888
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 16,888
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 17,888
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 17,888
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 17,888
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 16,888
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 17,888
01 – 05 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันพ่อแห่งชาติ) 19,888
02 – 06 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันพ่อแห่งชาติ) 19,888
06 – 10 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ) 19,888
07 – 11 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ) 19,888
08 – 12 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ) 19,888
09 – 13 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ) 19,888
13 – 17 ธันวาคม 2566 17,888
20 – 24 ธันวาคม 2566 (เทศกาลคริสต์มาส) 19,888
23 – 27 ธันวาคม 2566 (เทศกาลคริสต์มาส) 19,888
27 – 31 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 20,888
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 BUS A (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 22,888
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 BUS B (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 22,888
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 22,888
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 22,888
03 – 07 มกราคม 2567 15,888
06 – 10 มกราคม 2567 16,888
10 – 14 มกราคม 2567 16,888
11 – 15 มกราคม 2567 15,888
12 – 16 มกราคม 2567 16,888
13 – 17 มกราคม 2567 15,888
17 – 21 มกราคม 2567 17,888
18 – 22 มกราคม 2567 17,888
19 – 23 มกราคม 2567 17,888
24 – 28 มกราคม 2567 17,888
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 17,888
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 (เทศกาลตรุษจีน) 19,888
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 (วันหยุด, วันมาฆบูชา) 19,888
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (วันหยุด, วันมาฆบูชา) 19,888
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 (วันหยุด, วันมาฆบูชา) 19,888
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันหยุด, วันมาฆบูชา) 19,888
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 17,888
02 – 06 มีนาคม 2567 17,888
06 – 10 มีนาคม 2567 17,888
13 – 17 มีนาคม 2567 17,888
20 – 24 มีนาคม 2567 17,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์…สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ..!! 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ

FACEBOOK FANPAGE


4 กันยายน 2023