ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4วัน 3คืน

“ทัวร์ไต้หวัน

รหัสโปรแกรม : 17526

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
  • วันที่ 2 เมืองนานโถ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านแมวโหวต่ง – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดตี้ฮวา – สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ชุดกี่เพ้า – วัดเสียไห่เฉิงหวง
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – ร้าน Cosmetics Shop – หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
04 – 07 พฤศจิกายน 2566 19,888
07 – 10 พฤศจิกายน 2566 16,888
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 18,888
14 – 17 พฤศจิกายน 2566 17,888
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 19,888
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 18,888
02 – 05 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันพ่อแห่งชาติ) 23,888
07 – 10 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ) 22,888
08 – 11 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ) 22,888
16 – 19 ธันวาคม 2566 19,888
21 – 24 ธันวาคม 2566 (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) 28,888
23 – 26 ธันวาคม 2566 (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) 28,888
28 – 31 ธันวาคม 2566 (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 32,888
30 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 32,888
06 – 09 มกราคม 2567 20,888
11 – 14 มกราคม 2567 19,888
19 – 22 มกราคม 2567 19,888
25 – 28 มกราคม 2567 19,888
27 – 30 มกราคม 2567 20,888
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 19,888
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 20,888
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (วันหยุด, วันมาฆบูชา) 23,888
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 (วันหยุด, วันมาฆบูชา) 23,888
29 กุมภาพันธ์  – 03 มีนาคม 2567 20,888
07 – 10 มีนาคม 2567 20,888
15 -18 มีนาคม 2567 20,888
21 – 24 มีนาคม 2567 20,888
22 – 25 มีนาคม 2567 20,888

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว!! 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE