ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN LOVER 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN LOVER 5วัน 3คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17520

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

35,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ต.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN LOVER 5วัน 3คืน

OSAKA KYOTO NAGOYA TAKAYAMA 5D3N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า
  • วันที่ 2 เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
  • วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า
  • วันที่ 4 เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน – ริงกุ เอาท์เล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 35,888.-
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2566 (บัส 1) 35,888.-
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2566 (บัส 2) 35,888.-
01 – 05 ตุลาคม 2566 35,888.-
02 – 06 ตุลาคม 2566 35,888.-
03 – 07 ตุลาคม 2566 35,888.-
04 – 08 ตุลาคม 2566 35,888.-
05 – 09 ตุลาคม 2566 35,888.-
06 – 10 ตุลาคม 2566 35,888.-
07 – 11 ตุลาคม 2566 (บัส 1) 35,888.-
07 – 11 ตุลาคม 2566 (บัส 2) 35,888.-
08 – 12 ตุลาคม 2566 35,888.-
09 – 13 ตุลาคม 2566 36,888.-
10 – 14 ตุลาคม 2566 36,888.-
11 – 15 ตุลาคม 2566 36,888.-
12 – 16 ตุลาคม 2566 36,888.-
13 – 17 ตุลาคม 2566 35,888.-
14 – 18 ตุลาคม 2566 (บัส 1) 36,888.-
14 – 18 ตุลาคม 2566 (บัส 2) 36,888.-
15 – 19 ตุลาคม 2566 35,888.-
16 – 20 ตุลาคม 2566 35,888.-
17 – 21 ตุลาคม 2566 35,888.-
18 – 22 ตุลาคม 2566 36,888.-
19 – 23 ตุลาคม 2566 36,888.-
20 – 24 ตุลาคม 2566 36,888.-
21 – 25 ตุลาคม 2566 (บัส 1) 36,888.-
21 – 25 ตุลาคม 2566 (บัส 2) 36,888.-
22 – 26 ตุลาคม 2566 36,888.-
23 – 27 ตุลาคม 2566 35,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2566 35,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN LOVER 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE