ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ คามิโคจิ คิมิโนะโตะ 6วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ คามิโคจิ คิมิโนะโตะ 6วัน 5คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17514

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

45,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ต.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ คามิโคจิ คิมิโนะโตะ 6วัน 5คืน

TOKYO FUJI NAGOYA TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D5N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – – เมืองซาวาระ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 2 กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองนากาโน่
  • วันที่ 3 เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองกุโจฮาจิมัง – เมืองนาโกย่า – ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
  • วันที่ 4 เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – จังหวัดชิซูโอกะ – นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ – น้ำตกชิราอิโตะ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 5 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 06 ตุลาคม 2566 45,888.-
02 – 07 ตุลาคม 2566 45,888.-
03 – 08 ตุลาคม 2566 45,888.-
04 – 09 ตุลาคม 2566 45,888.-
05 – 10 ตุลาคม 2566 45,888.-
06 – 11 ตุลาคม 2566 45,888.-
07 – 12 ตุลาคม 2566 45,888.-
08 – 13 ตุลาคม 2566 48,888.-
09 – 14 ตุลาคม 2566 48,888.-
10 – 15 ตุลาคม 2566 48,888.-
11 – 16 ตุลาคม 2566 48,888.-
12 – 17 ตุลาคม 2566 48,888.-
13 – 18 ตุลาคม 2566 48,888.-
14 – 19 ตุลาคม 2566 48,888.-
15 – 20 ตุลาคม 2566 48,888.-
16 – 21 ตุลาคม 2566 48,888.-
17 – 22 ตุลาคม 2566 48,888.-
18 – 23 ตุลาคม 2566 48,888.-
19 – 24 ตุลาคม 2566 48,888.-
20 – 25 ตุลาคม 2566 48,888.-
21 – 26 ตุลาคม 2566 48,888.-
22 – 27 ตุลาคม 2566 48,888.-
23 – 28 ตุลาคม 2566 48,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ คามิโคจิ คิมิโนะโตะ 6วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE