ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง 5วัน 3คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17506

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

38,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI HAKONE

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 2 เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
04 – 08 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
05 – 09 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
12 – 16 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
13 – 17 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
18 – 22 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
19 – 23 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
20 – 24 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
26 – 30 พฤศจิกายน 2566 38,888.-
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566 38,888.-
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 38,888.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 38,888.-
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 38,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE