ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » เกียวโต » ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต อิเนะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต อิเนะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต อิเนะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17423

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿35,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต อิเนะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ ย่านกิออนคะวะระมะจิ
  • วันที่ 3 ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา เมืองอิเนะ ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ย่านอิเนะโนะฟุนายะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 35,999
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 35,999
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 36,999
04 – 08 ธันวาคม 2566 36,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 36,999
08 – 12 ธันวาคม 2566 36,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 36,999
15 – 19 ธันวาคม 2566 36,999

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต อิเนะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE