ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17415

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

36,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ พิพิธภัณฑ์ราเมนชิน โยโกฮาม่า โอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 นิกโก้ น้ำตกเคง่อน ทะเลสาบชูเซ็นจิ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว อิออนมอลล์นาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 36,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 38,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 36,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 37,999
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 36,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 37,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 38,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 37,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 37,999
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 37,999
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 37,999
01 – 05 ธันวาคม 2566 39,999
03 – 07 ธันวาคม 2566 39,999
05 – 09 ธันวาคม 2566 38,999
07 – 11 ธันวาคม 2566 38,999
09 – 13 ธันวาคม 2566 38,999
12 – 16 ธันวาคม 2566 38,999
14 – 18 ธันวาคม 2566 38,999

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น