ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17412

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

35,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 2 นิกโก้ น้ำตกเคง่อน ทะเลสาบซูเซนจิ ศาลเจ้าโทโชคุ สะพานชินเคียว อิออน มอลล์
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น อุโมงค์โมมิจิ ไคโร
  • วันที่ 4 วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 35,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 36,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 36,999
04 – 08 พฤศจิกายน 2566 36,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 35,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 36,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 36,999
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 36,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 35,999
16 – 20  พฤศจิกายน 2566 36,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 36,999
18 – 22 พฤศจิกายน 2566 36,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 36,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 36,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 36,999
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 36,999
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 36,999
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 37,999
01 – 05 ธันวาคม 2566 39,999
02 – 06 ธันวาคม 2566 39,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 36,999
07 – 11 ธันวาคม 2566 36,999
08 – 12 ธันวาคม 2566 36,999
09 – 13 ธันวาคม 2566 36,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 36,999
14 – 18 ธันวาคม 2566 36,999
15 – 19 ธันวาคม 2566 36,999
16 – 20 ธันวาคม 2566 36,999

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น