ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน

“ทัวร์ฮอกไกโด

รหัสโปรแกรม : 17408

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

40,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ อุทยานโมอาย มิตซุยเอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 3 ร้านค้าปลอดภาษี ลานสกีคิโรโระ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 ธันวาคม 2566 45,999
02 – 06 ธันวาคม 2566 45,999
08 – 12 ธันวาคม 2566 42,999
09 – 13 ธันวาคม 2566 42,999
15 – 19 ธันวาคม 2566 42,999
16 – 20 ธันวาคม 2566 42,999
22 – 26 ธันวาคม 2566 48,999
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 49,999
01 – 05 มกราคม 2567 46,999
07 – 11 มกราคม 2567 45,999
08 – 12 มกราคม 2567 45,999
14 – 18 มกราคม 2567 45,999
21 – 25 มกราคม 2567 40,999
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 40,999
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 42,999
02 – 06 มีนาคม 2567 40,999
09 – 13 มีนาคม 2567 40,999
10 – 14 มีนาคม 2567 40,999
16 – 20 มีนาคม 2567 40,999
17 – 21 มีนาคม 2567 40,999
23 – 27 มีนาคม 2567 40,999

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด