ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ คิโมเบตสึ

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ คิโมเบตสึ

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ คิโมเบตสึ

รหัสโปรแกรม : 17405

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

56,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ คิโมเบตสึ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
  • วันที่ 3 ลานกิจกรรมหิมะ ตลาดปลาโจไก ร้านค้าปลอดภาษี มิตซุยเอ้าท์เล็ต เทศกาลแกะสลักหิมะ ซัปโปโร
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05  กุมภาพันธ์  2567 56,999
02 – 06  กุมภาพันธ์  2567 56,999
03 – 07  กุมภาพันธ์  2567 56,999
04 – 08  กุมภาพันธ์  2567 56,999
05 – 09  กุมภาพันธ์  2567 56,999
08 – 12  กุมภาพันธ์  2567 56,999
09 – 13  กุมภาพันธ์  2567 56,999
10 – 14  กุมภาพันธ์  2567 56,999

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ คิโมเบตสึ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด