ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ

“ทัวร์ฮอกไกโด

รหัสโปรแกรม : 17402

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

41,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟูราโน่ หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ อิออน มอลล์
  • วันที่ 3 ลานกิจกรรมหิมะ หมู่บ้านราเมน ลานกิจกรรมหิมะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ถนนซาไกมาจิ พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ ร้านค้าปลอดภาษี มิตซุยเอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
05 – 09 ธันวาคม 2566 45,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 45,999
07 – 11 ธันวาคม 2566 45,999
12 – 16 ธันวาคม 2566 45,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 45,999
14 – 18 ธันวาคม 2566 45,999
19 – 23 ธันวาคม 2566 47,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 49,999
21 – 25 ธันวาคม 2566 49,999
26 – 30 ธันวาคม 2566 50,999
27 – 31 ธันวาคม 2566 50,999
28 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 55,999
04 – 08 มกราคม 2567 48,999
05 – 09 มกราคม 2567 48,999
11 – 15 มกราคม 2567 48,999
12 – 16 มกราคม 2567 47,999
18 – 22 มกราคม 2567 46,999
19 – 23 มกราคม 2567 41,999
25 – 29 มกราคม 2567 43,999
26 – 30 มกราคม 2567 43,999
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 45,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 48,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 45,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 45,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 45,999
01 – 05 มีนาคม 2567 45,999
05 – 09 มีนาคม 2567 42,999
08 – 12 มีนาคม 2567 42,999
15 – 19 มีนาคม 2567 42,999
19 – 23 มีนาคม 2567 42,999
22 – 26 มีนาคม 2567 42,999
25 – 29 มีนาคม 2567 42,999

ทัวร์ฮอกไกโด มหัศจรรย์…HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น